Thẻ: Hơn 30 người chết trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương