Thẻ: phó trưởng công an phường ở cao bằng đánh người