Thẻ: phó trưởng công an phường sông bằng đánh người